5 Mos 12,14

Krydshenvisning:
Jos 22,16. 3 Mos 17,8-9