5 Mos 13,5

Krydshenvisning:
5 Mos 10,20
Matt 24,24. 2 Pet 2,1