5 Mos 15,7

Krydshenvisning:
3 Mos 25,35. 1 Joh 3,17