5 Mos 19,15

Krydshenvisning:
5 Mos 17,6. 4 Mos 35,30. Matt 18,16. 2 Kor 13,1. 1 Tim 5,19