5 Mos 23,19

Note:
hundebetaling er formodentlig et nedsættende udtryk for betaling til mandlige prostituerede.
Krydshenvisning:
Åb 22,15