5 Mos 25,5

Krydshenvisning:
1 Mos 38,8. Ruth 4,5. Matt 22,24