5 Mos 26,5

Krydshenvisning:
5 Mos 6,20-25. Jos 24,2-13. Sl 78; 105; 106; 136