5 Mos 27,15

Krydshenvisning:
2 Mos 20,4. 23. Visd 14,8