5 Mos 28,6

Krydshenvisning:
3 Mos 26,1-39
Sl 121,8