5 Mos 28,63

Krydshenvisning:
3 Mos 26,1-39
Ordsp 1,26