5 Mos 28,64

Krydshenvisning:
3 Mos 26,1-39
Neh 1,8