Åb 12,7

Krydshenvisning:
Jud 9. Dan 10,13. 21; 12,1