Åb 7,14

Krydshenvisning:
Dan 12,1. Matt 24,21. Åb 12,11; 22,14