Ef 5,32

Krydshenvisning:
Kol 3,18-4,1. 1 Pet 2,18-3,7
Matt 9,15. Åb 19,7. 9