Ef 5,5

Krydshenvisning:
Matt 6,24. 1 Kor 6,9-10. Gal 5,19-21. Åb 22,15