Fil 3,18

Krydshenvisning:
Matt 7,13. 1 Kor 1,23. Gal 6,12