Gal 6,16

Krydshenvisning:
Sl 125,5. Rom 2,29; 9,6-11,36