Opvækkelsen af Lazarus

v1  Der var en mand, som lå syg, han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. v2  Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår, og det var hendes bror Lazarus, der var syg. v3  Søstrene sendte nu den besked til Jesus: »Herre, den, du elsker, er syg.« v4  Da Jesus hørte det, sagde han: »Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den.«

v5  Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. v6  Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu to dage dér, hvor han var; v7  først derefter sagde han til disciplene: »Lad os tage tilbage til Judæa.« v8  Disciplene sagde til ham: »Rabbi, jøderne har lige villet stene dig, og så vil du derhen igen?« v9  Jesus svarede: »Har dagen ikke tolv timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. v10  Men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham.«

v11  Sådan sagde han, og derefter siger han til dem: »Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham.« v12  Disciplene sagde til ham: »Herre, hvis han sover, kommer han sig.« v13  Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. v14  Da sagde Jesus ligeud til dem: »Lazarus er død. v15  Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Men lad os gå hen til ham.« v16  Thomas, også kaldet Didymos, sagde da til sine meddisciple: »Lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham.«

v17  Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven. v18  Betania lå i nærheden af Jerusalem, femten stadier derfra, v19  og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. v20  Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. v21  Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død. v22  Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.« v23  Jesus sagde til hende: »Din bror skal opstå.« v24  Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.« v25  Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. v26  Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?« v27  Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.«

v28  Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde: »Mesteren er her og kalder på dig.« v29  Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. v30  Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig dér, hvor Martha havde mødt ham. v31  Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud; de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde dér.

v32  Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død.« v33  Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør v34  og sagde: »Hvor har I lagt ham?« »Herre, kom og se!« svarede de. v35  Jesus brast i gråd. v36  Da sagde jøderne: »Se, hvor han elskede ham.« v37  Men nogle af dem sagde: »Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?«

v38  Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. v39  Jesus sagde: »Tag stenen væk!« Martha, den dødes søster, sagde til ham: »Herre, han stinker allerede; han ligger der jo på fjerde dag.« v40  Jesus sagde til hende: »Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?« v41  Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde: »Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. v42  Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig.« v43  Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!« v44  Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: »Løs ham og lad ham gå.«

Beslutningen om Jesu død

v45  Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. v46  Men nogle af dem gik til farisæerne og fortalte dem, hvad Jesus havde gjort.

v47  Ypperstepræsterne og farisæerne kaldte da Rådet sammen og sagde: »Hvad gør vi? Den mand gør mange tegn. v48  Lader vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romerne vil komme og tage både vort tempel og vort folk.« v49  Men en af dem, Kajfas, som var ypperstepræst det år, sagde til dem: »I forstår ikke noget som helst. v50  I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at ét menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde.« v51  Det sagde han ikke af sig selv; men som ypperstepræst det år profeterede han, at Jesus skulle dø for folket; v52  og ikke for folket alene, men også for at samle Guds spredte børn til ét. v53  Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel.

v54  Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér blev han sammen med disciplene.

v55  Jødernes påske nærmede sig, og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påsken for at rense sig. v56  De ledte efter Jesus og sagde til hinanden, mens de stod på tempelpladsen: »Hvad mener I? Mon han ikke kommer til festen?« v57  Men ypperstepræsterne og farisæerne havde givet ordre til, at hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, skulle man melde det, så de kunne gribe ham.