Joh 10,15

Krydshenvisning:
Ez 34
Matt 11,27. Joh 7,29