Joh 12,18

Krydshenvisning:
Matt 21,1-11. Mark 11,1-11. Luk 19,28-40