Joh 12,19

Krydshenvisning:
Joh 11,48
Matt 21,1-11. Mark 11,1-11. Luk 19,28-40