Joh 13,23

Krydshenvisning:
Joh 19,26; 20,2; 21,7. 20
Matt 26,21-25. Mark 14,18-21. Luk 22,21-23