Joh 13,26

Krydshenvisning:
Matt 26,21-25. Mark 14,18-21. Luk 22,21-23