Joh 13,29

Krydshenvisning:
Joh 12,6
Matt 26,21-25. Mark 14,18-21. Luk 22,21-23