Joh 13,36

Krydshenvisning:
Joh 21,18-19
Matt 26,30-35. Mark 14,26-31. Luk 22,31-34