Joh 13,37

Krydshenvisning:
Matt 26,30-35. Mark 14,26-31. Luk 22,31-34