Joh 13,38

Krydshenvisning:
Joh 18,27
Matt 26,30-35. Mark 14,26-31. Luk 22,31-34