Joh 20,2

Krydshenvisning:
Joh 13,23
Matt 28,1-10. Mark 16,1-8. Luk 24,1-12