Joh 20,23

Krydshenvisning:
Mark 16,14-18. Luk 24,36-49. 1 Kor 15,5
Matt 16,19; 18,18