Joh 20,5

Krydshenvisning:
Matt 28,1-10. Mark 16,1-8. Luk 24,1-12