Joh 20,7

Krydshenvisning:
Joh 11,44
Matt 28,1-10. Mark 16,1-8. Luk 24,1-12