Kol 3,22

Krydshenvisning:
1 Tim 6,1-2. Tit 2,9-10
Ef 5,21-6,9. 1 Pet 2,18-3,7