Helbredelsen af manden med vand i kroppen

v1  Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. v2  Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, v3  og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« v4  Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. v5  Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« v6  Det kunne de ikke svare på.

Lignelsen om pladserne ved bordet

v7  Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: v8  »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, v9  og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. v10  Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. v11  For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« v12  Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus: »Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. v13  Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. v14  Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.«

Lignelsen om det store festmåltid

v15  Efter at have hørt det sagde en af gæsterne til ham: »Salig er den, som sidder til bords i Guds rige!« v16  Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. v17  Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! v18  Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. v19  En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. v20  Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. v21  Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. v22  Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. v23  Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. v24  For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«

Prisen for efterfølgelse

v25  Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: v26  »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. v27  Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. v28  Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? v29  – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham v30  og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! v31  Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? v32  Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. v33  Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. v34  Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? v35  Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«