Luk 10,27

Krydshenvisning:
3 Mos 19,18. 5 Mos 6,4-5. Jos 22,5. Gal 5,14
Matt 22,34-40. Mark 12,28-34