Luk 11,15

Krydshenvisning:
Matt 12,22-29. Mark 3,22-27
Matt 9,34