Luk 11,16

Krydshenvisning:
Matt 12,22-29. Mark 3,22-27
Matt 12,38