Luk 11,20

Krydshenvisning:
2 Mos 8,15
Matt 12,22-29. Mark 3,22-27