Luk 12,24

Krydshenvisning:
Matt 6,25-33
Sl 147,9. Job 38,41