Luk 17,26

Krydshenvisning:
1 Mos 6-7. Matt 24,37-41
Matt 24,1-31. Mark 13,1-27. Luk 21,5-28