Luk 17,28

Krydshenvisning:
1 Mos 18,20-19,25
Matt 24,1-31. Mark 13,1-27. Luk 21,5-28