Luk 17,29

Krydshenvisning:
1 Mos 19,24. Jud 7
Matt 24,1-31. Mark 13,1-27. Luk 21,5-28