Luk 17,31

Krydshenvisning:
Matt 24,1-31. Mark 13,1-27. Luk 21,5-28
Matt 24,17-18