Luk 17,35

Krydshenvisning:
Matt 24,1-31. Mark 13,1-27. Luk 21,5-28
Matt 24,41