Luk 17,37

Krydshenvisning:
Job 39,30. Matt 24,28
Matt 24,1-31. Mark 13,1-27. Luk 21,5-28