Luk 18,20

Krydshenvisning:
2 Mos 20,12-16. 5 Mos 5,16-20
Matt 19,16-30. Mark 10,17-31