Luk 23,26

Krydshenvisning:
Matt 27,32-44. Mark 15,21-32. Joh 19,16b-24