Luk 23,29

Krydshenvisning:
Matt 24,19
Matt 27,32-44. Mark 15,21-32. Joh 19,16b-24