Luk 23,30

Krydshenvisning:
Hos 10,8. Åb 6,16
Matt 27,32-44. Mark 15,21-32. Joh 19,16b-24