Luk 23,32

Krydshenvisning:
Es 53,12
Matt 27,32-44. Mark 15,21-32. Joh 19,16b-24