Luk 23,38

Krydshenvisning:
Matt 27,32-44. Mark 15,21-32. Joh 19,16b-24